Liczba odwiedzin strony: 18223 Osób na stronie: 2
 

Piwowarczyk Piotr. Kancelaria radcy prawnego

 
 
Piwowarczyk Piotr. Kancelaria radcy prawnego
 
Nowopijarska 4
21-400 Łuków
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 126 poz. 855 - Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach gó
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych 2) (Dz. U. z dnia 14 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 2009 Nr 81 poz. 1027 - Wolne stanowiska sędziowskie
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z dnia 31 grudnia 2009 r.) Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;   2)   stanowisko...